تیم ما

رامین رحیمیان فر

مدیر تحقیق و توسعه

آرش هاشم اوغلی

مدیر عامل

مرتضی فلاح زاده

مدیر بخش انفورماتیک