معرفی

شیر پروانه ای جهت قطع و وصل و همچنین تا حدودی تنظیم جریان به کار میرود.
درون این شیر دیسک مدور که دارای حرکت دورانی 90 درجه می باشد قرار دارد. در صورتیکه ولو کاملا باز باشد، دیسک موازی عبور جریان از خط لوله قرار گرفته و حداکثر جریان عبوری از خود ممکن می سازد و همچنین در صورت چرخش 90 درجه ولو کاملا بسته می شود.

قابلیت ها و مزایا

  • کاربرد آسان
  • نداشتن قطعات لغزنده و کشویی
  • امکان نصب در تمامی حالت های عمودی، افقی و مایل
  • قطعات تمام استیل ضد زنگ
  • پشتیبانی و خدمات پس از فروش

پاسخ بدهید